sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Nguyễn Vũ Thăng
Director - 0904.090.138

-

Fan D Volume

5D Short Stem
5D Short Stem
6D Short Stem
6D Short Stem
4D Long Stem
4D Long Stem
4D Short Stem
4D Short Stem

Fake eyelashes

222
222
106
106
014
014
124
124
105
105

Classic eyelashes extensions

Full color 0.10mm
Full color 0.10mm
Classic 0.12mm
Classic 0.12mm
Classic 0.15mm
Classic 0.15mm
Classic 0.18mm
Classic 0.18mm
Bảng độ cong (Curl Chart)
Bảng độ cong (Curl Char...

Volume eyelashes extensions

Volume 0.05 mm
Volume 0.05 mm
Volume 0.07 mm
Volume 0.07 mm